لیست اعضاء فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته و میزان تحصیلاتتلفنایمیل
1 آقای سعید مهذب ترابی عضو هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی صنایع 88722955 info@ieis.ir
2 آقای سیامک دولتشاهی نایب رئیس و عضو هیات مدیره لیسانس مهندس صنایع 88099434 nfo@iccair.com
3 آقای منوچهر ملکیانی فرد نایب رئیس و عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی راه و ساختمان 88303840 info@acco.ir
4 آقای اسماعیل مسگرپور طوسی خزانه دار و عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت اجرایی 88759454 info@irsce.org
5 آهنگران (دبیر) عضو هیات مدیره لیسانس مدیریت 88324593 info@sipiem.com
6 آقای علی کهفی قانع عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی برق 88736556-8 info@electricalpanel.ir
7 آقای مهدی صیادی عضو هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی برق 22005552 info@wwtcs.ir
8 آقای علی بخشی عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی برق قدرت 88067391-4 info@atlas-ngo.ir
9 آقای احمد صرامی عضو هیات مدیره لیسانس مدیریت صنعتی 66701728 mail@opex.ir
10 غلامحسین معین درباری عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی صنایع 22612080 info@irapec.com
11 آقای محمد پارسا رئیس هیات مدیره کارشناس مهندسی برق 88066584 infosodaria@yahoo.com
12 آقای حمیدرضا صالحی دبیر کل و عضو هیات مدیره کارشناس مهندسی برق 88032781 hrssalmi@gmail.com
13 آقای علی شمس اردکانی عضو هیات مدیره دکتری اقتصاد 88792843 ashams110@yahoo.com
14 آقای علی اصغر گلسرخی عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مکانیک 66710653 info@tetisse.ir
15 آقای محمد حسین ترابی عضو هیات مدیره لیسانس مهندسی مکانیک 88066255 torabi@itokgroup.com
16 آقای علیرضا کلاهی عضو هیات مدیره کارشناسی مهندسی صنایع 81930140 akolahi@abharcable.com
17 آقای علی صفر نوراله عضو هیات مدیره فوق لیسانس برق 0313-2666626 a.safar@sidco-co.com
18 آقای محمدعلی دولت آبادی عضو هیات مدیره 81981300 dolatabadi@mapnagroup.com
19 آقای حسینعلی طراوت عضو هیات مدیره فوق لیسانس راه و ساختمان 88883907 hosseinalitaravat@yahoo.com
معرفی فدراسیون

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران بمنظور ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنايع انرژي ايران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات كالا و خدمات حوزه انرژي ايران و دفاع از منافع مشروع اعضاء، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل گردیده است.

انجمن‌ها و شرکت‌های عضو

ساعت سرور

امروز، پنج شنبه 30 آبان 1398 12:51 ب.ظ

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید. شایان ذکر است جهت استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد